2.6.2017

Samoajat (15-17 v.)

Venekuntalaiset -samoajat 15-17 -vuotiaana

Samoaja on nimensä mukaisesti partiotiellä jo itsenäiseen toimintaan ja johtamiseen harjoitteleva
nuorukainen. Suomen Partiolaisten ohjelman lisäksi samoajaikäiset suorittavat usein
merisuoritusohjelman päällystön osuutta, jossa mm. harjoitellaan jo s/y Merisissin
vahtipäällikköyttä. Samoajat käyvät lisäksi jollavaelluksella Saaristomerellä ja harjoittelevat ryhmän
johtamista.

Lippukuntamme varainhankintaan samoajat voivat osallistua ajan ja taidon niin
salliessa. Samoajia ohjaa vaeltajaikäinen tai aikuinen. Pääsääntöisesti toiminta on kuitenkin jo
melko itsenäistä. Samoajaikäiset osallistuvat oman ikäkautensa kursseille, kuten ryhmänohjaaja- ja
veneenohjaajakursseille.

Lisää samoajaohjelmasta voit lukea SP:n sivuilta.

Kultafregatti

Alexander Gävert 040-8611262